Benefix (nonacog alfa) PfizerPro Sverige

BeneFIX (nonacog alfa)

- ett rekombinant faktor IX-koncentrat

BeneFIX (nonacog alfa) används för behandling och profylax av blödningar hos patienter i alla åldrar med hemofili B.

Utforska mer

PP-BEN-SWE-0061-NOV-2020