Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

BeneFIX (nonacog alfa)

- ett rekombinant faktor IX-koncentrat

BeneFIX (nonacog alfa) används för behandling och profylax av blödningar hos patienter i alla åldrar med hemofili B.

Indikation1

Behandling och profylax av blödningar hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).
BeneFIX kan användas till alla åldersgrupper.

Dosering1

BeneFIX kan ges som långtidsprofylax mot blödningar hos patienter med hemofili B. I en klinisk studie på rutinmässig sekundär profylax var den genomsnittliga dosen till tidigare behandlade patienter 40 IE/kg (intervall 13 till 78 IE/kg) vid intervaller på 3-4 dagar.

För fullständig information kring dosering, biverkiningar samt förvaring etc var god se Produktresumén på www.fass.se

PatientstödBlödarsjukaguiden.seBlödarsjukaguiden är en websida för anhöriga och personer med blödarsjuka där de kan få ytterligare information. Besök blödarsjukaguiden.se LoadingKort produktresumé

BeneFIX (nonacog alfa), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Rekombinant faktor IX-koncentrat. ATC-kod: B02BD04. BeneFIX är receptbelagt (Rx) och ingår i förmånssystemet (F). Indikationer: Behandling och profylax av blödningar hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist). BeneFIX kan användas till alla åldersgrupper. Dosering: Dosering är individuell. Behandlingen bör ske under övervakning av läkare med erfarenhet av hemofilibehandling. För mer information angående dosering, se www.fass.se Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, känd allergisk reaktion mot hamsterprotein. Varningar och försiktighet: Allergiska reaktioner såsom överkänslighetsreaktioner är möjliga med BeneFIX. På grund av risken för allergiska reaktioner mot faktor IX-koncentrat bör, enligt behandlande läkares bedömning, de första injektionerna av faktor IX ske under medicinsk övervakning. Det är mindre vanligt att tidigare behandlade patienter som får faktor IX-produkter utvecklar inhibitorer men det förekommer. Hållbarhet, förvaring och hantering: Den färdigberedda lösningen innehåller inte konserveringsmedel och bör användas omedelbart, dock inte senare än 3 timmar efter beredning. Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för färdigberedd lösning i 3 timmar vid rumstemperatur upp till 25 °C. Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förpackningar: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. För mer information, inkl. prisuppgift, se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se
 

Referenser:
  1. Produktresumé www.fass.se
PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading