Bavenco (avelumab) PfizerPro Sverige

Merck

 

BAVENCIO® (avelumab)

är en human monoklonal antikropp utvecklad för cancer immunterapi.

Bavencio verkar genom så kallad immuncheckpoint hämning där den,  genom att binda till PD-L1 på tumören, blockerar dess förmåga att inhibera cytotoxiska T-celler.

Referens
1. Bavencio produktresumé, Merck Europe B.V. www.fass.se

Utforska mer

PP-BAV-SWE-0119 Februari 2021