Vidareutvecklat för bredast immunogenicitet i ett konjugerat pneumokockvaccin.1,2

Trender för invasiv pneumokocksjukdom i Europa tyder på att det skett en sk. serotype replacement där vissa pneumokockserotyper ökar.3 Detta talar för att det finns ett medicinskt behov av bredare konjugerade pneumokockvaccin3 och i Sverige var sjukdomsbördan för invasiv pneumokocksjukdom i slutet av 2021 tillbaka på prepandemiska nivåer.4 APEXXNAR är det bredaste tillgängliga konjugerade pneumokockvaccinet och innehåller 20 serotyper mot Streptococcus pneumoniae

APEXXNAR adderar ytterligare 7 serotyper jämfört med Prevenar13.
ytterligare 7 serotyper

Årligen rapporteras ca 1 300 fall av invasiv pneumokocksjukdom per år.5 Pneumoni orsakad av pneumokocker är många fler, uppskattningsvis ca 100 000 fall per år.5 Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten var de vanligaste serotyperna vid invasiv pneumokocksjukdom (alla åldrar) 3, 8 och 19A, vilka utgjorde 15, 15 respektive 11 procent av det totala antalet.4

References:

1. APEXXNAR produktresumé senaste datum för uppdatering 02/2022.
2. Prevenar13 produktresumé senaste datum för uppdatering 11/2020.
3. Hanquet G et al Emerg Infect Dis 2022:28;137-138.
4. Pneumokockinfektion – invasiv – sjukdomsstatistik – Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Avläst 1 nov 2021.
5. Infektionsläkarföreningens vårdprogram för pneumoni.
6. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed October 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146
7. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617
8. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975

PP-PNR-SWE-0005 feb 2022