Konjugerat vaccin1,2

Så fungerar konjugerande vacciner.1,2

APEXXNAR är ett konjugerat vaccin, vilket innebär att det utöver pneumokockantigenen innehåller ett bärarprotein, CRM197. Genom kombinationen av pneumokockpolysackarid bunden till bärarprotein aktiveras immunförsvaret både till att bilda antikroppar, T-celler och att bilda minnesceller. Minnescellerna är en sorts lymfocyter som lär sig känna igen antigenet och snabbt kan svara med en aktivering och tillverkning av nya antikroppar om det träffar på samma antigen igen.

polysacaridvaccin

Konjugering har betydelse.1,2

Konjugatvacciner som APEXXNAR är utformade för att ge varaktig immunitet.1,2

References:

1. APEXXNAR produktresumé senaste datum för uppdatering 02/2022.
2. Prevenar13 produktresumé senaste datum för uppdatering 11/2020.

PP-PNR-SWE-0005 feb 2022