APEXXNAR® - bredaste konjugerade pneumokockvaccinet - 20 serotyper.1

 APEXXNAR1,2:
  •  Bredaste konjugerade pneumokockvaccinet med 20 serotyper inkluderade.
  • Kan ges i endos till de flesta patientgrupper.
  • Bygger på klinisk erfarenhet med Prevenar13®

 

APEXXNAR® innehåller flest serotyper i ett konjugerat pneumokokcvaccin.1

apexxnar 5050

Med Prevenar13® som grund är nästa generation av pneumokockvaccin för vuxna här1,2

20-valent APEXXNAR® adderar 7 serotyper till Prevenar13® för att hjälpa till att skydda mot pneumokockpneumoni och IPD (invasiv pneumokocksjukdom).1,2

 De 7 ytterligare serotyperna är utvalda utifrån:6
  • Global orsak till IPD (invasiv pneumokocksjukdom)
  • Association med AMR (anti microbial resistence)
  • Association med svår sjukdom

Trender för invasiv pneumokocksjukdom i Europa tyder på att det skett en sk. serotype replacement där icke vaccin serotyper ökar.3 Detta talar för att det finns ett medicinskt behov av bredare konjugerade pneumokockvaccin3 och i Sverige var sjukdomsbördan för invasiv pneumokocksjukdom i slutet av 2021 tillbaka på prepandemiska nivåer.4

APEXXNAR® möter ett medicinskt behov i Europa5

update

 

Referenser:
1. APEXXNAR produktresumé senaste datum för uppdatering 12/2022.
2. Prevenar13 produktresumé senaste datum för uppdatering 11/2020.
3. Hanquet G et al Emerg Infect Dis 2022:28;137-138.
4. Pneumokockinfektion – invasiv – sjukdomsstatistik – Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Avläst 1 nov 2021.
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance Atlas for Infectious Diseases, Invasive Pneumococcal Disease, 2018. Tillgänglig via: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2018_IPD.pdf.  Avläst April 18, 2021.
6. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146
7. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617
8. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975.

PP-PNR-SWE-0126 jan 2023