Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om Apexxnar®Om Apexxnar®Om Apexxnar®PneumokocksjukdomEffekt & Säkerhet Effekt & SäkerhetKliniska studierSäkerhet

Meny

Stäng

HanteringHanteringDosering & hanteringRiktlinjerUtbildning & materialUtbildning & materialRiskpatienterMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Apexxnar®Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat (adsorberat 20-valent)Om Apexxnar®

Apexxnar® innehåller flest serotyper i ett konjugerat pneumokockvaccin. Skyddar mot de 20 serotyper av Streptococcus pneumoniae som finns i vaccinet.1

Läs mer
Effekt & säkerhet

Här hittar du kliniska studier för Apexxnar®

Kliniska studier
Hantering

Läs mer om dosering och hantering för Apexxnar®

Dosering & hantering
Utbildning & material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om Apexxnar®

Beställ material

Kort produktresumé

Apexxnar Rx. (F) ATC kod: J07AL02 Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 20-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F om vardera 2,2 ug samt 6B om 4,4 ug. Serotyperna är konjugerade till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat. Indikationer: Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos personer 18 år och äldre. Apexxnar ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne eller mot difteritoxoid. Varningar och försiktighet: Apexxnar ska inte injiceras intravaskulärt. Liksom vid all injektion av vacciner måste lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgängligt i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter vaccineringen. Vaccinationen ska skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Vaccinet måste ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller en blödningssjukdom.  För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 12/2022. Subventioneras endast för vaccination av individer 65–74 år, och de födda år 1946 eller tidigare, som inte omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper. Pfizer, www.pfizer.se ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. 

Referenser:

Produktresumé för Apexxnar® www.fass.se
PP-PNR-SWE-0068, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading