Bild

Er professionella åsikt är viktig för oss!

Pfizer Sverige initierar ett feedback program i syfte att utveckla och förbättra vår service till vårdgivare. Det är inte våra läkemedel som är i fokus utan mer hur vi kan utveckla vårt sätt att samverka med er i vården, hur vi kan förbättra och förenkla processer samt förädla de olika tekniker som vi använder för att nå ut med vår kunskap.
 
Metoden som vi kommer att använda är olika typer av webbaserade enkäter och formulär. Ambitionen är inte att ”mäta eller granska” utan snarare att skapa en kompletterande dialog och ett sätt att prioritera utvecklingsområden – baserat på er feedback om hur ni upplever oss och vad ni anser att ni behöver från oss.
 
Vi ber er att svara efter bästa förmåga och använd gärna möjligheten att skriva in egna kommentarer och förbättringsförslag – har ni kritik, eller förbättringsförslag så vill vi gärna ha dem! Era svar kommer att behandlas konfidentiellt men det är inte anonyma enkäter. Vi vill så klart veta hur vårdprofessionen i allmänhet ser på oss men varje enskilt svar kommer att läsas.

Vi kommer återkoppla kring den övergripande feedbacken  via våra nyhetsbrev och på https://www.pfizerpro.se/.    

Tack på förhand för ditt deltagande.

Med vänliga hälsningar
 

Bild på Malin Parkler

Malin Parkler
VD / Country manager Pfizer Sverige

 

Ps. vill du veta mer om hur vi hanterar information så finns det mer information på www.pfizer.se/integritet. 

PP-GIP-SWE-0084 OKT2018