Beställ material a-ö

Talzenna

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Prevenar 13 vårdprogram

Vårdprogram för patienter med Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rekommenderar vaccination med Prevenar 13® följt av PPV23

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patient material - English

Your doctor has prescribed you ZIRABEV, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig ZIRABEV och denna broschyr är en introduktionsguide. Den kommer att ge dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patient material - English

Your doctor has prescribed you TRAZIMERA, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about TRAZIMERA.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig TRAZIMERA, och detta blad är en introduktionsguide. Det ger dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om TRAZIMERA.

Broschyr

Meningokocker - broschyr

För hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Vad är lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta, att de drabbats av lungcancer.1,2 Ett sådant besked väcker förstås många frågor av olika sort. I den här broschyren försöker vi reda ut några olika begrepp.

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Broschyr för patienter som står på Fragmin
Broschyr Patientstöd

Fragmin patientinformation Svenska

Patientinformation broschyr

Broschyr Patientstöd

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Verktyg Patientstöd

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Affisch Diagnosstöd

Zavicefta aktivitetsspektrum

Broschyr Diagnosstöd

Lorviqua - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Vizimpro - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

halsband fragmin
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Metall)

fragmin halsband
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Plast)

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort