Beställ material a-ö

Broschyr Diagnosstöd

Broschyr Diagnosstöd

Inspiration för dig som jobbar med Rökavvänjning

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Broschyr för patienter som står på Fragmin
Broschyr Patientstöd

Fragmin patientinformation Svenska

Patientinformation broschyr

Broschyr Patientstöd

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Verktyg Patientstöd

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Affisch Diagnosstöd

Zavicefta aktivitetsspektrum

Broschyr Diagnosstöd

Lorviqua - en praktiskt vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Vizimpro - en praktiskt vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

halsband fragmin
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Metall)

fragmin halsband
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Plast)

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort

Broschyr Patientstöd

Mylotarg - Patientbroschyr

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Lorviqua patientguide

Patientguide för Lorviqua

Broschyr Patientstöd

Fragmin injektionsfolder-finska

Broschyr Patientstöd

Retacrit - Patientinformation

Patientbroschyr för Retacrit

Broschyr Patientstöd

Enbrel (etanercept)

Besök pfizerinflammation.se för att ladda ner eller beställa Enbrel-material.

Broschyr Patientstöd

Vizimpro - patientbroschyr

Patientbroschyr för Vizimpro

Broschyr

Meningokocker - broschyr

För hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Broschyr Diagnosstöd

Inspiration för dig som jobbar med Rökavvänjning

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Broschyr för patienter som står på Fragmin
Broschyr Patientstöd

Fragmin patientinformation Svenska

Patientinformation broschyr

Broschyr Patientstöd

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Verktyg Patientstöd

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Affisch Diagnosstöd

Zavicefta aktivitetsspektrum

Broschyr Diagnosstöd

Lorviqua - en praktiskt vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Vizimpro - en praktiskt vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

halsband fragmin
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Metall)

fragmin halsband
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Plast)

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort

Broschyr Patientstöd

Mylotarg - Patientbroschyr

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Lorviqua patientguide

Patientguide för Lorviqua

Broschyr Patientstöd

Fragmin injektionsfolder-finska

Broschyr Patientstöd

Retacrit - Patientinformation

Patientbroschyr för Retacrit

Broschyr Patientstöd

Enbrel (etanercept)

Besök pfizerinflammation.se för att ladda ner eller beställa Enbrel-material.

Broschyr Patientstöd

Vizimpro - patientbroschyr

Patientbroschyr för Vizimpro

Broschyr

Meningokocker - broschyr

För hälso- och sjukvårdspersonal