Beställ material a-ö

Affisch Patientstöd

Visitkort spridd bröstcancer

Affisch Patientstöd

Affisch - lever du med bröstcancer?

Broschyr Patientstöd

Enbrel - Patientinformation

Hur du använder hylsan till ENBREL® injektionspenna

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Reumatoid artrit

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av reumatoid artrit

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Reumatoid artrit 11 mg Depottablett

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av reumatoid artrit 11 mg Depottablett

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Psoriasisartrit

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av psoriasisartrit

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med ibrance tabletter

Patientguide för behandling med ibrance® (palbociklib) tabletter

Broschyr Diagnosstöd

Ibrance doseringsguide tablett

Ibrance doseringsguide tablett

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett
Broschyr Patientstöd

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Broschyr Patientstöd

Prevenar 13 vårdprogram

Vårdprogram för patienter med Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rekommenderar vaccination med Prevenar 13® följt av PPV23

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patient material - English

Your doctor has prescribed you ZIRABEV, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig ZIRABEV och denna broschyr är en introduktionsguide. Den kommer att ge dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patient material - English

Your doctor has prescribed you TRAZIMERA, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about TRAZIMERA.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig TRAZIMERA, och detta blad är en introduktionsguide. Det ger dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om TRAZIMERA.

Broschyr

Meningokocker - broschyr

För hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Vad är lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta, att de drabbats av lungcancer.1,2 Ett sådant besked väcker förstås många frågor av olika sort. I den här broschyren försöker vi reda ut några olika begrepp.

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Affisch Patientstöd

Visitkort spridd bröstcancer

Affisch Patientstöd

Affisch - lever du med bröstcancer?

Broschyr Patientstöd

Enbrel - Patientinformation

Hur du använder hylsan till ENBREL® injektionspenna

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Reumatoid artrit

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av reumatoid artrit

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Reumatoid artrit 11 mg Depottablett

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av reumatoid artrit 11 mg Depottablett

Broschyr Patientstöd

Xeljanz patientbroschyr Psoriasisartrit

En broschyr för dig som ordinerats xeljanz vid behandling av psoriasisartrit

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med ibrance tabletter

Patientguide för behandling med ibrance® (palbociklib) tabletter

Broschyr Diagnosstöd

Ibrance doseringsguide tablett

Ibrance doseringsguide tablett

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett
Broschyr Patientstöd

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Broschyr Patientstöd

Prevenar 13 vårdprogram

Vårdprogram för patienter med Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) rekommenderar vaccination med Prevenar 13® följt av PPV23

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patient material - English

Your doctor has prescribed you ZIRABEV, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Zirabev - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig ZIRABEV och denna broschyr är en introduktionsguide. Den kommer att ge dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om ZIRABEV.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patient material - English

Your doctor has prescribed you TRAZIMERA, and this leaflet will serve as your introductory guide. It will provide you with important information about your new therapy. Remember to contact your doctor or healthcare provider if you have any questions about TRAZIMERA.

Broschyr Patientstöd

Trazimera - patientmaterial - Svenska

Din läkare har ordinerat dig TRAZIMERA, och detta blad är en introduktionsguide. Det ger dig viktig information om din nya behandling. Kom ihåg att kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några frågor om TRAZIMERA.

Broschyr

Meningokocker - broschyr

För hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Vad är lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta, att de drabbats av lungcancer.1,2 Ett sådant besked väcker förstås många frågor av olika sort. I den här broschyren försöker vi reda ut några olika begrepp.

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.