Beställ material a-ö

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Vad är lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta, att de drabbats av lungcancer.1,2 Ett sådant besked väcker förstås många frågor av olika sort. I den här broschyren försöker vi reda ut några olika begrepp.

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Broschyr för patienter som står på Fragmin
Broschyr Patientstöd

Fragmin patientinformation Svenska

Patientinformation broschyr

Broschyr Patientstöd

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Verktyg Patientstöd

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Affisch Diagnosstöd

Zavicefta aktivitetsspektrum

Broschyr Diagnosstöd

Lorviqua - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Vizimpro - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

halsband fragmin
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Metall)

fragmin halsband
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Plast)

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort

Broschyr Patientstöd

Mylotarg - Patientbroschyr

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Lorviqua patientguide

Patientguide för Lorviqua

Broschyr Patientstöd

Fragmin injektionsfolder-finska

Broschyr Patientstöd

Retacrit - Patientinformation

Patientbroschyr för Retacrit

Broschyr Patientstöd

Enbrel (etanercept)

Besök pfizerinflammation.se för att ladda ner eller beställa Enbrel-material.

Broschyr Patientstöd

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Praktisk vägledning för behandling med Talzenna

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Talzenna

Patientguide för behandling med talzenna

Broschyr Patientstöd

Vad är lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta, att de drabbats av lungcancer.1,2 Ett sådant besked väcker förstås många frågor av olika sort. I den här broschyren försöker vi reda ut några olika begrepp.

Broschyr Patientstöd

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Broschyr för patienter som står på Fragmin
Broschyr Patientstöd

Fragmin patientinformation Svenska

Patientinformation broschyr

Broschyr Patientstöd

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Verktyg Patientstöd

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Affisch Diagnosstöd

Zavicefta aktivitetsspektrum

Broschyr Diagnosstöd

Lorviqua - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

Broschyr Diagnosstöd

Vizimpro - en praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal

halsband fragmin
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Metall)

fragmin halsband
Verktyg Patientstöd

Halsbricka Fragmin (Plast)

Broschyr Diagnosstöd

Mylotarg - Doskort

Broschyr Patientstöd

Mylotarg - Patientbroschyr

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Lorviqua patientguide

Patientguide för Lorviqua

Broschyr Patientstöd

Fragmin injektionsfolder-finska

Broschyr Patientstöd

Retacrit - Patientinformation

Patientbroschyr för Retacrit

Broschyr Patientstöd

Enbrel (etanercept)

Besök pfizerinflammation.se för att ladda ner eller beställa Enbrel-material.