Beställ material a-ö

Leaflet Patient support

Nivestim – patientinformation

Tool Patient support

Nivestim – patientblock

Patientblock med behandlingsschema och injektionsinstruktioner

Leaflet Diagnose support

Sutent - En praktisk handbok för sjukvårdspersonal

Leaflet Diagnose support

Inlyta - Broschyr för sjukvårdspersonal

Leaflet Patient support

Inlyta - Patientguide

Leaflet Patient support

Inlyta - Dagbok för biverkningar

Leaflet Patient support

Inlyta - Flyer för patienter

A6 flyer

Leaflet Patient support

Genotropin - GroAssist broschyr

Broschyr för GroAssist – en app som stödjer föräldrar och underlättar barn som behandlas med Genotropin.

Leaflet Patient support

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Leaflet Diagnose support

Revatio - Säkerhetsföreskrifter

Leaflet Patient support

Revatio - Säkerhetsuppföljning

Broschyr med information om säkerhetsuppföljning för Revatio injektionsvätska

Leaflet Patient support

Fragmin injektionsfolder - arabiska

Tool Diagnose support

Hur utförs en bukfettsbiopsi?

Hur genomför man en bukfettsbiopsi för att hitta amyloidos - en steg för steg guide

Leaflet Diagnose support

Mylotarg - Behandlingsvägledning

Leaflet Patient support

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Tool Patient support

Xeljanz - Patientkort

Tool Patient support

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Tool Patient support

Solu-Cortef - Patientinstruktioner för självadministrering av Solu-Cortef

Leaflet Patient support

Depo-Provera - Patientinformation till dig som behandlas mot endometrios

Leaflet Patient support

Depo-Provera patientinformation

Leaflet Patient support

Nivestim – patientinformation

Tool Patient support

Nivestim – patientblock

Patientblock med behandlingsschema och injektionsinstruktioner

Leaflet Diagnose support

Sutent - En praktisk handbok för sjukvårdspersonal

Leaflet Diagnose support

Inlyta - Broschyr för sjukvårdspersonal

Leaflet Patient support

Inlyta - Patientguide

Leaflet Patient support

Inlyta - Dagbok för biverkningar

Leaflet Patient support

Inlyta - Flyer för patienter

A6 flyer

Leaflet Patient support

Genotropin - GroAssist broschyr

Broschyr för GroAssist – en app som stödjer föräldrar och underlättar barn som behandlas med Genotropin.

Leaflet Patient support

Torisel – Patientinstruktioner

Broschyr till patienter som får behandling med Torisel

Leaflet Diagnose support

Revatio - Säkerhetsföreskrifter

Leaflet Patient support

Revatio - Säkerhetsuppföljning

Broschyr med information om säkerhetsuppföljning för Revatio injektionsvätska

Leaflet Patient support

Fragmin injektionsfolder - arabiska

Tool Diagnose support

Hur utförs en bukfettsbiopsi?

Hur genomför man en bukfettsbiopsi för att hitta amyloidos - en steg för steg guide

Leaflet Diagnose support

Mylotarg - Behandlingsvägledning

Leaflet Patient support

Xeljanz - UC patientinformation

En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.

Tool Patient support

Xeljanz - Patientkort

Tool Patient support

Fragmin stickkudde

Fragmin stickkudde för att öva injektionsteknik.

Tool Patient support

Solu-Cortef - Patientinstruktioner för självadministrering av Solu-Cortef

Leaflet Patient support

Depo-Provera - Patientinformation till dig som behandlas mot endometrios

Leaflet Patient support

Depo-Provera patientinformation