Beställ material

Patient support

Rökning förbjuden - Pins

Patient support

Bryt med ciggen - Visitkort

Poster Patient support

Bryt med ciggen - Affisch

Leaflet Patient support

Bryt med ciggen - Broschyr

Tool Patient support

Bryt med ciggen - Badge

Leaflet Diagnose support

Tobaksavvänjning flödesschema

Flödesschema för hantering av patienter med tobaksvanor på vårdcentralen

Tool Diagnose support

Tobaksavvänjning uppföljningsformulär

Tobaksavvänjning uppföljningsformulär

Tool Diagnose support

Tobaksavvänjning frågeformulär

Tobaksavvänjning frågeformulär

Poster Patient support

Svårt att sluta röka?

A3 affisch

Leaflet Diagnose support

Doskort Champix

Dosering

Leaflet Patient support

Demonstrationsförpackning Champix

Demonstrationsförpackning Champix

Leaflet Patient support

Champix Turkiska

Information på turkiska

Leaflet Patient support

Champix Sydkurdiska/Sorani

Information på sydkurdiska och sorani

Leaflet Patient support

Champix Svenska

Information på svenska om Champix. Avrivningsblock

Leaflet Patient support

Champix Serbiska/Kroatiska/Bosniska

Information på serbiska, kroatiska och bosniska

Patient support

Champix Polska

Information på polska

Leaflet Patient support

Champix Persiska

Information på persiska

Leaflet Patient support

Champix Nordkurdiska

Information på nordkurdiska

Leaflet Patient support

Champix information på spanska

Champix information på spanska

Leaflet Patient support

Champix Finska

Information på finska