Hur utför man bukfettsbiopsi vid diagnostisering av Familjär Amyloidos med Polyneuropati (TTR-FAP)/ Skelleftesjukan?

Vi har tillsammans med Medicincentrum/Amyloidoscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus tagit fram en instruktionsvideo vars syfte är att hjälpa vårdpersonal att utföra bukfettsbiopsin på ett korrekt sätt.

Utforska mer

PP-VYN-SWE-0166-nov-2018