Tool Diagnose support

Hur utförs en bukfettsbiopsi?

Hur genomför man en bukfettsbiopsi för att hitta amyloidos - en steg för steg guide

Study Diagnose support

A Review of tafamidis for the treatment of transtyretin-related amyloidosis

För sjukvårdspersonal

Tool Diagnose support

Europeiska riktlinjer för diagnos & behandling av TTR-FAP - Särtryck

Leaflet Patient support

Broschyr om TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Information till patienter om TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Leaflet Patient support

Patientbroschyr Vyndaqel

Information till patienter som behandlas med VYNDAQEL (tafamidis)