TTR-FAP1

(Transtyretin Familjär Amyloidos med Polyneuropati)

TTR-FAP orsakas av en mutation i genen för transtyretin.

TTR-FAP är en sällsynt, ärftlig och progressiv sjukdom som kännetecknas av perifer och/eller autonom neuropati.

Utforska mer

Referens
1. Socialstyrelsen.se
PP-VYN-SWE-0185-juni-2019