Vad är venös tromboembolism?

Som venös tromboembolism (VTE) räknas dels blodproppar i ben och armar – djup ventrombos (DVT) – dels blodproppar som har emboliserats och förflyttat sig till lungorna – lungemboli (LE)2.

Hos ungefär 40 % av de patienter som har proximal djup ventrombos (DVT) upptäcks också lungemboli (LE) vid lungskintigrafi. Omvänt upptäcks djup ventrombos (DVT) i benen hos ungefär 70 % av de patienter som har lungemboli3.

Den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen

Venös tromboembolism (VTE) är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen, med en årlig förekomst på 100–200 fall per 100 000 invånare3.

Hög återfallsrisk

Efter en första episod med VTE är risken för återfall hög. Cirka 30 % av de patienter som har haft en första VTE drabbas av en ny episod inom 10 år2.

Konsekvenser av VTE

Venös tromboembolism (VTE) kan vara dödlig i den akuta fasen, eller leda till kronisk sjukdom och funktionsnedsättningar4.

I sex av Europeiska unionens länder, med en befolkning på totalt 545,4 miljoner, beräknade man år 2004 att över 317 000 dödsfall var relaterade till VTE4. I Sverige orsakar VTE fler än 1 000 dödsfall och 11 000 inläggningar varje år1.

Akut lungemboli (LE) är den allvarligaste formen av VTE och i de flesta fall är LE en följd av djup ventrombos (DVT)4. DVT är i sig en väsentlig orsak till sjuklighet och kan leda till posttrombotiskt syndrom (PTS) med bland annat kronisk svullnad och sårbildning i benen5.

Utforska mer

Referenser

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2002, Blodpropp – förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism. SBU-rapport 158.
2. Crous-Bou M et al. Environmental and genetic risk factors associated with venous thromboembolism. Seminars in thrombosis and hemostasis. 2016; 42(8):808–820
3. Wilbur J et al. Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Am Fam Physician. 2012; 86(10):913–919
4. Zamorano J L et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073
5. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. Available at: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG92/ and available in full length at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg92/evidence/full-guideline-pdf-243920129

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021