Trombosprofylax

Trombosprofylax hos medicinpatienter

VTE antas ofta hänga samman med kirurgi, men när det gäller sjukhusförvärvad dödlig lungemboli så uppträder 70–80 % hos medicinpatienter. Förutom att det rör sig om en äldre patientgrupp, så har 40 % av de medicinpatienterna fler än en riskfaktor för VTE, inklusive tidigare VTE, cancer, stroke, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv luftvägssjukdom, sepsis och sängliggande1.

Att ge medicinpatienter trombosprofylax möjliggör en kraftig minskning av sjuklighet på grund av VTE1.
 

Trombosprofylax hos kirurgipatienter (under profylax)

Venös tromboembolism (VTE) är en vanlig komplikation hos kirurgipatienter, och lungemboli (LE) är den vanligaste orsaken till undvikbara dödsfall hos inlagda kirurgipatienter. Profylax med mekaniska och farmakologiska metoder har visat sig vara effektiv och säker när det gäller de flesta typer av kirurgi2.

Hur stor risken för VTE är beror på individuella faktorer hos patienten och på kirurgiska faktorer. Höftplastik (elektiv och vid höftfraktur) har högre förekomst av VTE1.
 

Utforska mer

Referenser

1. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. Available at: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG92/ and available in full length at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg92/evidence/full-guideline-pdf-243920129
2. Agnelli G, Prevention of Venous Thromboembolism in Surgical Patients. Circulation. 2004;110:IV-4-IV-12

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021