Riktlinjer - change 2

Riktlinjer för diagnos och hantering av akut lungembolism har tagits fram av European Society of Cardiology (ESC): 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism1.
 
För bedömning och riskminimering av venös tromboembolism (VTE eller blodproppar) och djup ventrombos (DVT) hos sjukhusinlagda vuxna finns NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: Reducing the risk for patients in hospital. Dessa riktlinjer syftar till att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera de personer som har högst risk för VTE. De beskriver behandling och interventioner för VTE-prevention2.


Riktlinjer för behandling av VTE hos cancerpatienter

Riktlinjerna för behandling av blodproppar hos cancerpatienter är gemensamma enligt ett flertal organisationers rekommendationer, t.ex. den amerikanska cancerorganisationen American Society of Clinical Oncology (ASCO, 2013), American College of Physicians (ACCP, 2016), National Comprehensive Oncology (NCCN, 2017) och International Practice Guidelines (2013).

Samtliga stora guidelines rekommenderar monoterapi med LMH  som förstahandsbehandling vid CAT2-10

Aktuella rekommendationer och expertutlåtanden föreslår LMH i minst sex månader för behandling av VTE hos patienter med aktiv cancer2-10. Eventuellt längre hos selekterade patienter med  aktiv cancer (ex. metastaser, kemoterapi)
 

Utforska mer

Referenser

1. Zamorano J L et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073
2. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. 
3. KearonC et al. CHEST 2016. 
4. Lyman G et al. J ClinOncol 2015. 
5. With permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Cancer-Associated Venous Thromboembolic Disease Version1 June 23, 2018.
6. Burnett AE et al. J ThrombThrombolysis 2016.
7. Khorana AA et al. J ThrombThrombolysis 2016.
8. van EsH, BüllerHR. Hematol 2015.
9. PrandoniP. Expert OpinPharmacother 2015.
10. Carrier M et al. Current Oncol 2015. 

PP-FRA-SWE-0224-May-2018