Generella riktlinjer kring DVT

Riktlinjer för diagnos och hantering av akut lungembolism har tagits fram av European Society of Cardiology (ESC): 2019 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism1.
 
För bedömning och riskminimering av venös tromboembolism (VTE eller blodproppar) och djup ventrombos (DVT) hos sjukhusinlagda vuxna finns NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: Reducing the risk for patients in hospital. Dessa riktlinjer syftar till att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera de personer som har högst risk för VTE. De beskriver behandling och interventioner för VTE-prevention2.


Riktlinjer för behandling av VTE hos cancerpatienter

Riktlinjerna för behandling av blodproppar hos cancerpatienter är gemensamma enligt ett flertal organisationers rekommendationer, t.ex. den amerikanska cancerorganisationen American Society of Clinical Oncology (ASCO, 2016).
 

Utforska mer

Referenser

1. 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management)
2. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. 

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021