Orsaker till DVT

VTE är resultatet av minst en av tre etiologiska faktorer: Hyperkoagulation, förändringar i blodflödet och endotelskada eller dysfunktion. Trots att VTE är en hjärt- och kärlsjukdom skiljer sig etiologin hos VTE från den hos arteriell trombos1,5

VTE är en komplex sjukdom som orsakas av en kombination av miljömässiga och genetiska riskfaktorer1.

Genetiska riskfaktorer

VTE har en stark genetisk grund. Det är mycket ärftligt, och cirka 50–60 % av VTE-förekomstens varians går att relatera till genetiska effekter1. De genetiska faktorerna i VTE är bara delvis kända. 20–30 genetiska riskfaktorer för VTE är kända, och de flesta innefattar mutationer i koagulationssystemet1

Miljömässiga faktorer

Riskfaktorer i miljön kan både vara sådana som går att påverka och sådana som inte går att påverka1-4

● Cancer
Cancer är en välkänd predisponerande faktor för VTE och utgör dessutom en stor riskfaktor för dödsfall till följd av VTE.
 
 Kirurgi, trauma eller fraktur
Större trauma, kirurgi, fraktur i benen och ledplastik samt ryggmärgsskada är alla starkt utlösande faktorer för VTE.
  
● Ålder
VTE förekommer hos människor av alla åldrar, men det är vanligare hos äldre patienter.
 
● Kön
Den åldersjusterade incidensen av VTE är högre hos män, men hos unga vuxna är den årliga förekomsten något högre bland kvinnor än bland män. Det beror förmodligen på den exponering av hormoner som påverkar kvinnor i fertil ålder. 

Etnicitet

Immobilisering

Graviditet och postpartumperiod

Långa resor

Sjukhusvistelser

Kateter

Akut infektion

Fetma

Hypertoni

Diabetes mellitus

Preventivmedel – oral användning eller hormonbehandling
Hos fertila kvinnor är användning av orala preventivmedel den vanligaste predisponerande faktorn för VTE.

Användning av kortikosteroider

Användning av statiner

Kost
Det finns vissa evidens för att frukt och grönsaker, fisk, fullkorn och alkohol kan ha ett negativt samband med risk för VTE och att intag av rött eller processat kött omvänt kan ha ett positivt samband. Studierna är dock inte entydiga.
 
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet kan associeras med en kortvarig ökning av VTE-risken (kanske på grund av ökad risk för skador), medan kontinuerlig fysisk aktivitet kan minska risken.

Utforska mer

Referenser

1. Crous-Bou M et al. Environmental and genetic risk factors associated with venous thromboembolism. Seminars in thrombosis and hemostasis. 2016; 42(8):808–820
2. Wilbur J et al. Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Am Fam Physician. 2012; 86(10):913–919
3. Zamorano J L et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073
4. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2018. Available at: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG92/ and available in full length at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg92/evidence/full-guideline-pdf-243920129
5. DD Myers, Jr.  Phlebology: The Journal of Venous Disease, Volume: 30 issue: 1, 2018.

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021