Patientstöd vid djup ventrombos

Webbplatsen fragminpatient.se, har skapats för att hjälpa patienterna att bli medvetna om den ökade risken för VTE, men också för att de ska känna igen symtomen och därmed också minska sannolikheten för försenad läkarvård och diagnos.

Appen FragminPatient kan hjälpa Fragminpatienter med cancer att följa upp sin VTE-behandling. Den ger också stöd, goda råd och tillgång till enkla övningar för att förbättra blodcirkulationen

Använd koden 201709 för att få åtkomst till appen.

appstore_logo

fragminpatient

 

 

Google play

 

 

Till fragminpatient.se

Varför behövs fragminpatient.se och appen?
Cancerpatienterna behöver mer information om VTE. Enligt en studie1 är diagnosen av cancerassocierad trombos, CAT, ett psykiskt och emotionellt påfrestande fenomen som ofta sker i samband med en större livshändelse i form av en nyligen diagnostiserad cancer och pågående cancerbehandling. Det är en diagnos som patienten sällan känner till och som de ofta får otillräckligt stöd eller information om vid tidpunkten för diagnosen1.
 
Venös tromboembolism, VTE, är den näst vanligaste dödsorsaken hos cancerpatienter2och det är en dödsorsak hos cancerpatienter med pågående cytostatikabehandling som går att förebygga1.

Upp till 20% av patienter med malignitet kommer att utveckla CAT under sin sjukdomstid1.
 
Över 50% av VTE-fallen hos cancerpatienterna kommer att uppträda under de tre första månaderna efter diagnosen. Detta kan komplicera pågående cancerbehandlingar och ytterligare öka symtombördan för patienten1..

Utforska mer

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022