Diagnostisering av DVT

Sannolikhetsbedömning innan testning

En sannolikhetsbedömning är det första steget i diagnostiken vid misstanke om DVT. Kliniska tecken och symtom på akut DVT kan vara mycket varierade och ospecifika. Därför rekommenderas användning av Wells score för att bedöma sannolikheten för DVT1.

D-dimer 

Hos patienter som har låg sannolikhet för DVT bör D-dimer testas. Om testet är negativt är akut DVT uteslutet och ingen behandling behövs1.

Venöst ultraljud

Hos patienter med bedömningen “DVT sannolik” eller ett positivt D-dimer bör ett fullständig venöst ultraljud utföras1.  

Utforska mer

Referens

1. Mazzolai L, Aboyans V, Ageno W et al, Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European society of cardiology working groups of aorta and peripheral vascular diseases and pulmonary circulation and right ventricular function, European Heart Journal, ehx003

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021