DVT & Cancer

Cancer är en välkänd predisponerande faktor för venös tromboembolism (VTE), och utgör dessutom en stor riskfaktor för dödsfall till följd av VTE1.

Den totala risken för VTE hos cancerpatienter är fyra gånger så stor som i den allmänna befolkningen. Patienter som får kemoterapi har en sexfaldig ökning av det justerade riskförhållandet för VTE jämfört med en frisk population1.

För patienter som opereras för cancer ökar risken för VTE mer än 90 gånger under de första 6 veckorna efter operation, jämfört med hos friska kontrollpersoner. Höft- och knäplastik är den enda typen av kirurgi där risken är ännu större. Risken för VTE efter cancerkirurgi är fortsatt förhöjd (upp till 30 gånger) från den fjärde till den tolfte månaden efter operation1.

Aktiv cancer är en viktig riskfaktor för återkommande VTE. Andelen som får återfall är cirka 20 % under de första 12 månaderna Därför bör man alltid överväga underhållsbehandling med antikoagulantia för patienter som har cancer och dessutom har haft en första episod av lungemboli1.
 

Utforska mer

Referens

1. Zamorano J L et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021