Tromboembolism

Venös tromboembolism (VTE) är samlingstermen för djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE). Det är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlssjukdom och stroke1. Varje år vårdas 11 000 personer för VTE på sjukhus i Sverige, och antalet besök i öppenvården beräknas till cirka 40 000 per år2


Kliniskt kan VTE presentera sig på olika sätt: dels som tromboflebit – ytlig ventrombos – och dels som djup ventrombos som kan vara både symtomfri och symtomgivande. VTE kan vara kliniskt irrelevant, men också så pass massiv att den orsakar död3.

 

Utforska mer

Referenser

1. Zamorano J L et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073.
2. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2002, Blodpropp – förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism. SBU-rapport 158.
3. Vera A De Palo, MD; Chief Editor: Anthony E Johnson, MD. Venous Thromboembolism (VTE). MedScape, Updated: Nov 02, 2017.

 

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021