Webföreläsningar​

Videoinspelningar, föreläsningar, seminarier mm.​

Informationen vänder sig till sjukvårdspersonal som kan tänkas komma i kontakt med utredning, diagnostik och/eller behandling av patienter med ATTR-CM såsom kardiologer, kliniska fysiologer, nukleärmedicinare, neurologer, gastroenterologer, internmedicinare, patologer, genetiker, primärvårdsläkare m.fl.​

Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos? 

Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Uppsala Universitet och Stockholm Spine Center har publicerat resultat från en studie där man tittat på patienter med lumbal spinal stenos.1 I studien undersökte man patienterna för förekomst av TTR-amyloidos för ett eventuellt samband med systemiska manifestationer.  

Lyssna på Per Eldhagen som berättar mer om studien.

 

Hjärtsvikt och hjärtamyloidos​

Per Lindqvist, Professor i klinisk fysiologi vid Umeå universitet föreläser om hur man i Umeå går tillväga för att hitta patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati.​

 

 

​Kardiovaskulära Vårmötet 2021​

2021 genomfördes Kardiovaskulära vårmötet digitalt. Pfizer sände ett websänt seminarie med titeln ”Hjärtamyloidos, vanligare än man tror. -När väcks misstanken och hur ställer man diagnos? Föreläsare vid seminariet var Per Lindqvist, Umeå, Henrik Engblom, Stockholm/Lund och Torbjörn Sundström, Umeå. ​
Moderatorer var Elin Trägårdh, Malmö och Sinsia Gao, Göteborg.​

 

 

​Kardiologföreningens höstwebinar 2020​

Vid Kardiologföreningens höstwebinar 2020 sändes Pfizer seminarium ”Sviktande kunskap om hjärtamyloidos?” I denna inspelade video föreläser; Björn Pilebro, Umeå om “Transtyretin amyloidos, en systemisk sjukdom ur en kardiologs perspektiv” och Per Lindqvist, Umeå om ”Tjocka hjärtan, så hittar du patienterna.” ​

Moderatorer var Christina Christersson, Uppsala och Charlotta Ljungman, Göteborg.​

 

 

Amyloidos diagnostik – Hur går det till?​

Professor Per Westermark , Uppsala universitet, visar och berättar om amyloidos och diagnostik, hur provet prepareras, hur analysen går till samt typbestämning av amyoloid.

Mer om ATTR-CM

1. Eldhagen P, Berg S, Lund LH, Sörensson P, Suhr OB, Westermark P. Transthyretin amyloid deposits in lumbar spinal stenosis and assessment of signs of systemic amyloidosis. J Intern Med. 2021 Jun;289(6):895-905. doi: 10.1111/joim.13222. Epub 2021 Jan 7. PMID: 33274477; PMCID: PMC8248398.  

PP-VYN-SWE-0333 Feb 2022