EstimATTR​

EstimATTR är ett utbildningsverktyg för att beräkna sannolikheten för ATTRwt-CM hos hypotetiska patienter med hjärtsvikt. EstimATTR baseras på en algoritm för artificiell intelligens (AI) där diagnoskoder från en databas som omfattar mer än 1 500 patienter med ATTRwt-CM har använts. ​

Till EstimATTR (extern länk)

 

Mer om ATTR-CM

PP-VYN-SWE-0297 NOV2021