E-learning ATTR-CM​

E-learning om transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) ger dig en grundläggande kunskap om sjukdomen, vilka symtom som kan inge misstanke, hur patienten utreds samt hur sjukdomen diagnostiseras. E-learningen består även av ett antal olika patientfall. Utbildningen är framtagen av Pfizer Sverige i nära samarbete med en rad olika specialister inom området.​

Till E-learning för ATTR-CM

E-learning attr-cm

Mer om ATTR-CM

PP-VYN-SWE-0297 NOV2021