Symtom vid tillväxthormonbrist

Under tillväxtperioden ger GH-brist alltid tillväxthämning. Hos vuxna finns andra symtom. I status finner man ofta tecken på katabolism med tunn, rynkig hud som ger ett åldrat utseende, håret kan vara tunt och patienten är överviktig med ökad midje-höftkvot.


Det mest typiska symtomet på tillväxthormonbrist hos barn- och ungdom är långsam tillväxthastighet. Fram till cirka 8 månaders ålder styr inte GH tillväxt. Tillväxtavvikelser vid tillväxthormonbrist ses därför framför allt efter denna ålder. Liksom hos vuxna har dock tillväxthormonbrist tydliga metabola effekter. Det tillväxthormonbristiga barnet behåller därför ofta sitt babyhull: bristen på GH:s metabola effekter ger ökad fettmassa och minskad muskelmassa. Vid uttalad tillväxthormonbrist är barnet ofta passivt med låg inre drivkraft, barnet är ”onormalt snällt”.

Symtom och orsaker till tillväxthormonbrist varierar, delvis kopplat till barnets ålder. Hos det nyfödda barnet är det typiskt med tecken på bristande metabol kontroll. Hos det äldre barnet är tillväxtavvikelsen ofta dominerande.

Barn som har fördröjd pubertet (pubertas tarda) och inte startat sin pubertet parallellt med jämnåriga kommer att växa långsamt i adolescensen. Laboratoriemässigt kommer de att ha låg GH-insöndring och även, i förhållande till åldern, låg serumkoncentration av IGF-I och IGFBP-3. Eftersom GH-brist också ger metabola symtom i form av ökad fettmassa och minskad muskelmassa är det typiska barnet med GH-brist något ”mulligt”. Magra korta barn har sällan GH-brist. Malnutrition eller psykosocial tillväxthämning är de vanligaste orsakerna.

Läs mer om Genotropin.
 

PP-GEN-SWE-0290-APR-2021