Symtom vid TBE1

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom.

Hos var 4:e smittad sprids TBE-viruset till hjärnan2

Hos ungefär var 4:e som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.
 

Fästingen förflyttar sig - som vi!3-11

TBE med hjälp av fästingar flyttar sig som v vaccin Pfizer Sverige_v2_0

Finns det medicin mot TBE?1,12

Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Dödsfall är ovanligt, men uppemot 40% av vuxna som drabbas av TBE får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet, uttröttbarhet som leder till koncentrations och minnesstörningar. I vissa fall ger skador på nerver upphov till förlamningssymtom som också kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning och balanssvårigheter som följd1. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

En pågående tbe-infektion diagnostiseras genom blodprov. I första hand påvisas specifika TBE-antikroppar i serum och, i vissa fall, i ryggmärgsvätskan (ryggvätskeprov, så kallad lumbalpunktion, bör alltid göras). Om man är vaccinerad mot tbe, gula febern eller japansk encefalit kan blodprovet visa bildning av antikroppar utan att man har tbe, en så kallad korsreaktion.

Hur vanligt är TBE i Sverige?13
 

Antal fall per region från 2015-2019

Antal TBE-fall i Sverige - PfizerPro Sverige

 

TBE är en allvarlig sjukdom1,14-16

TBE är en allvarlig sjukdom vaccin Pfizer Sverige
 • 35–58% av TBE-patienterna utvecklar postencefalitiskt syndrom (PES)
 • 26–46% av TBE-patienterna får följdsymtom 
 • Huvudvärk 10–52%
 • Trötthet 49%
 • Försämrad koncentration 42%
 • Försämrat minne 42%
 • Balansrubbning 21%
 • Affektiv störning 19%
 • Talstörning 12%
 • Upp till 10% av TBE-patienterna får permanent spinal paralys
 • Långvarig sjuklighet påverkar ofta patienternas livskvalitet, kan tvinga fram en förändring av livsstil och åsamkar enskilda patienter och samhället höga kostnader
 • Dödligheten är 1–4%

1. Lindquist L et al. Lancet 2008;371:1861-71.
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Small bites, big problems: tick-borne diseases in Europe. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/ publications-data/small-bites-big-problems-tick-borne-diseases-europé
3. Tonteri E et al. Emerg Infect Dis 2011;17:72-75.
4. Jääskeläinen AE et al. Emerg Infect Dis 2006;12:1568-71.
5. Golovljova I et al. Journal of Medical Virology 2004;74:580–88.
6. Ko S et al. J Vet Sci 2010; 11:197–203.
7. Demina TV et al. Journal of Medical Virology 2010;82:965-76.
8. Barrett PN et al. Vaccines, 6th edn. Scotland: Elsevier/Saunders 2013; 34:773-78.
9. Domnich A et al. Hum Vaccin Immunother 2014;10(10):2819-33.
10. Adelshin RV et al. 11. Genome Announc 2015;3(3):e00609-15.
11. Orlinger K et al. The Journal of Infectious Diseases 2011;203:1556-64.
12. European Centre for Disease Prevention and Control. Small bites, big problems: tick-borne diseases in Europe. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/ publications-data/small-bites-big-problems-tick-borne-diseases-europé
13. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county avläst 2020-08-10
14. Kaiser R. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(3):561-75.
15. Haglund M et al. Vaccine 2003;21:11-18.
16. Lämmli B et al. Spätfolgen nach Frühsommer-Meningoenzephalitis; Schweiz Med Wochenschr (2000);130; Nr 24

 

PP-FSM-SWE-0427 april 2020