Vad är reumatoid artrit?

Reumatoid artrit, som har ett årligt insjuknande mellan 20 och 50 personer per 100 000 invånare i norra Europa, är en systemisk progressiv inflammatorisk sjukdom som med tiden kan orsaka ökad smärta och funktionsnedsättning hos patienter.
 
Med en global förekomst av reumatoid artrit på 0.13 män och 0.35 kvinnor, är sjukdomen något mer vanlig i västvärlden. I exempelvis västra Europa är förekomsten 0.24 män och 0.63 kvinnor.  Totalt är fler än 2,3 miljoner européer drabbade av reumatiod artrit1.

Med en åldrande befolkning över hela världen, och en minskad dödlghet speciellt bland låginkomsttagare och låginkomstländer, kommer antalet personer med reumatoid artrit öka väsentligt kommande decennier.

PP-XEL-SWE-0307-september-2018