Utbildningar

PrimaReuma
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom primärvården och handlar om de vanligaste reumatiska sjukdomarna du kan stöta på där.
Till PrimaReuma.se

Rökavänjning
Eftersom rökning är en av de största orsakerna till ökad risk för reumatoid artit, har Pfizer tagit fram en utbildning för att sprida kunskap om dess konsekvenser för patienter inom reumatologin. 

Utbildningen riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom reumatologi som vill börja arbeta med rökavvänjning eller uppdatera sina kunskaper inom området. 

Gå vidare till pfizerinflammation.se för kontakt och mer information. 

Klinisk epidemiologi med inriktning mot registerforskning
Utbildningen ger dig uppdaterad och fördjupad kunskap inom epidemiologisk metodik och biostatistik. Vi erbjuder teori, praktiska övningar och utrymme för diskussioner.
Mer information finns på pfizerinflammation.se

Patientfall
Ta del av två patientfall om RA
Mer information finns på pfizerinflammation.se

PP-XEL-SWE-0307-september-2018