Symtom vid reumatism

Vissa patienter med reumatoid artrit kommer endast att uppleva svaga eller måttliga symptom och de kommer att svara bra på behandlingen. Andra patienter upplever stelhet och svullnad i flera leder, och de kan känna sig mycket trötta och har kronisk och förlamande smärta. Symtomen kan också komma och gå, för att sedan blossa upp igen innan det avtar. Således kan det variera hur  reumatoid artrit ytrrar sig, men symtomen kan innefatta ett eller flera av följande 1,2.

 • Smärta, värk  och ömhet i mer än  bara en led 
 • Stelhet och svullnad I mer än bara en led
 • Samma symptom på båda sidor av kroppen (till exempel i båda händerna och I båda fötterna)
 • Viktnedgång
 • Låg feber
 • Utmattning, trötthet och svaghet

Reumatoid artrit kan påverka mer än bara lederna. För vissa personer som har pågående och kraftiga inflammatioer skadas även andra system i kroppen, som ögonen, lungorna, huden, hjärtat och blodkärlen,. Symtomen kan inkludera en eller fler av följande 1,2:

 • Ögon. Torrhet, rodnad och smärta, ljuskänsligetDryness, redness and pain, light sensitivity and nedsatt syn
 • Munnen. Muntorrhet och irriterat och infekterat tandkött
 • Huden. Reumatiska noduli – knölar under huden ofta i anslutning till leder 
 • Lungorna. Inflammation och ärrbildning som kan orsaka andnöd
 • Blodkärlen. Inflammation i blodkärlen som kan leda till skadade nerver, hud och andra organ
 • Blod. Blodbrist
iStock-504344426_RA
Referenser

1. Center for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html
2. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk Kompendium. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 15. udgave. 2013

PP-XEL-SWE-0307-september-2018