Riskfaktorer för reumatoid artrit

Riskfaktorer för reumatoid artrit kan delas upp i att vara icke-modifierbara och modifierbara.

Icke-modifierbara riskfaktorer inkluderar:
  • Ålder. Reumatoid artrit kan uppstå när som helst i alla åldrar. Rheumatoid arthritis can occur at any age, men det är vanligast att det sätter igång hos människor mellan 40 och 60 år1.
  • Kön. Kvinnor har två till tre gånger större risk att utveckla reumatoid artrit1.
  • Gener, Människor med särskilda genetiska profiler har större risk än andra att utveckla reumatoid artrit. De kan också uppleva värre symtom av sjukdomen. Om en familjemedlem har reumatoid artrit, ökar risken att en själv ska få sjukdomen2.
Modifierbara riskfaktorer inkluderar: 
  • Rökning. Det är väl mycket kännt att rökning ökar en persons risk att utvecka rheumatoid artrit. Rökning kommer också att förvärra symtomen3.
  • Fetma. Att vara överviktig eller fet kan öka risken att drabbas av reumatoid artrit. Ju svårare fetma, desto högre är risken 4.
  • Exponering tidigt I livet.  En del exponering i ung ålder kan öka risken att utveckla reumatoid artrit. Flickor, till exempel, vars mödrar rökte under graviditeten har en ökad risk att utveckla reumatoid artrit5.
Referenser

1. Cross M, Smith E, Hoy D et al. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Annals of the rheumatic diseases. 2014. p. 1316-1322.
2. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2011 Dec 8;365(23):2205-19.
3. Sugiyama D, Nishimura K, Tamaki K et al. Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Ann Rheum Dis. 2010 Jan;69(1):70-81.
4. Qin B, Yang M, Fu H et al. Body mass index and the risk of rheumatoid arthritis: a systematic review and dose-response meta-analysis. Arthritis Res Ther. 2015 Mar 29;17:86.
5. Colebatch AN and Edwards CJ. The influence of early life factors on the risk of developing rheumatoid arthritis. Clin Exp Immunol. 2011 Jan;163(1):11-6.
 

PP-XEL-SWE-0307-september-2018