Rekommendationer

Behandling av reumatoid artrit är komplex och kännetecknas ofta av en kombination av terapier och byte av terapi. 

EULARs rekommendationer

De övergripande rekommendationerna för hantering och behandling av reumatoid artrit som tillhandahålls av European League Against Rheumatism (EULAR)1,är listade nedan. Rekommendationerna beaktar inte bara bedömning av bevis och expertutlåtanden, men inkluderar även kostnadsaspekter1.

1.   Terapi med DMARD bör startas så snart diagnostiseringen av reumatoid artrit är gjord.

2.    Behandling bör syfta till att nå ett mål för varaktig remission eller låg sjukdomsaktivitet hos varje patient.

3.    Övervakning ska vara frekvent i aktiv sjukdom (var 1-3 månader); Om det inte finns någon förbättring efter högst 3 månader efter behandlingsstart eller målet inte har nåtts efter 6 månader, ska behandlingen justeras.

4.    Metotrexat bör ingå i den första behandlingsstrategin.

5.    Hos patienter med kontraindikation mot metotrexat (eller tidig intolerans) ska leflunomid eller sulfasalazin betraktas som en del av (första) behandlingsstrategin.

6.    Korttids glukokortikoider bör beaktas vid initiering eller ändring av csDMARDs, i olika doser och administreringssätt, men ska avsmalnas så snabbt som kliniskt möjligt.

7.    Om behandlingsmålet inte uppnås med den första csDMARD-strategin, i avsaknad av dåliga prognostiska faktorer, bör andra csDMARDs övervägas.

8.    Om behandlingsmålet inte uppnås med den första csDMARD-strategin, då dåliga prognostiska faktorer föreligger, bör tillsats av bDMARD eller tsDMARD övervägas; nuvarande agerande skulle vara att starta en bDMARD.

9.    DMARDs och tsDMARDs bör kombineras med en csDMARD; Hos patienter som inte kan använda csDMARDs som medmedicinering kan IL-6-hämmare och tsDMARDs ha vissa fördelar jämfört med andra bDMARDs.

10.    Om en bDMARD eller tsDMARD har misslyckats, bör behandling med en annan bDMARD eller en tsDMARD övervägas; Om en TNF-hämmare har misslyckats kan patienter få en annan TNF-hämmare eller ett medel med ett annat verksamhetssätt.

11.    Om en patient har ihållande eftergift efter att ha avsmalnat glukokortikoider kan man överväga att minska bDMARDs, speciellt om denna behandling kombineras med en csDMARD.

12.    Om en patient är i en ihållande remission, kan förminskning av csDMARD övervägas.

I fallet med bDMARDs där biosimilarer (bsDMARDs) är tillgängliga kan dessa användas istället för att därigenom uppnå betydande kostnadsbesparingar1-5.

Referenser

1. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):960-977.
2. Felson DT, Smolen JS, Wells G, et al. American college of rheumatology/European league against rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Ann Rheum Dis 2011;70:404–13.
3. Fransen J, van Riel PL. The Disease Activity Score and the EULAR response criteria. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S93–9.
4. Aletaha D, Smolen JS. The definition and measurement of disease modification in inflammatory rheumatic diseases. Rheum Dis Clin North Am 2006;32:9–44.
5. Aletaha D, Ward MM, Machold KP, et al. Remission and active disease in rheumatoid arthritis: defining criteria for disease activity states. Arthritis Rheum 2005;52:2625–36.
 

PP-XEL-SWE-0307-september-2018