Pfizers behandlingsalternativ

Pfizer har läkemedel inom alla DMARDs 

  • Salazopyrin® (sulfasalazine) är en konventionell syntetiskt DMARD.
     
  • Enbrel® (etanercept) är en biologisk DMARD.
     
  • Inflectra® (infliximab) är en biosimilar till den biologska DMARD infliximab.
     
  • Xeljanz® är en filmdragerad tablett och ett selektivt immunosupprimerande medel. Den aktiva substansen, tofacitinib kombination med metotrexat (MTX) för behandling av medelsvår till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt svar på eller som inte tolererat behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:er). 
PP-XEL-SWE-0307-maj-2018