Pfizers behandlingsalternativ

Pfizer har läkemedel inom alla DMARDs 

 • Salazopyrin® (sulfasalazine) är en konventionell syntetiskt DMARD.
  Produktresumé: www.fass.se
   
 • Enbrel® (etanercept) är en biologisk DMARD.
  Produktresumé: www.fass.se
   
 • Inflectra® (infliximab) är en biosimilar till den biologska DMARD infliximab.
  Produktresumé: www.fass.se
   
 • Xeljanz® (tofacitinib citrat) är en filmdragerad tablett och ett selektivt immunosupprimerande medel. Xeljanz i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.
  Produktresumé: www.fass.se

 

PP-XEL-SWE-0307-september-2018