Behandling vid reumatoid artrit

Hantering och behandling av reumatoid artrit syftar till att uppnå klinisk remission eller tillstånd med låg aktivitet i sjukdomen och därigenom förhindra ledskada och allvarlig erosiv sjukdom.

För att uppnå detta mål är tidig diagnos och inledande av behandling avgörande, liksom justering eller byte av behandling om det behövs1

RA_Treatment

DMARDs – flera tillgängliga

Reumatoid artrit behandlas med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, förkortade DMARDs. DMARDs kännetecknas av deras förmåga att minska eller omvända symtom, funktionshinder och progressionen av ledskador. På så sätt stör de hela sjukdomsprocessen.

Följande  DMARDs används I behandlingen av patienter med reumatoid artirt1:

 • Conventional synthetic (cs) DMARDs. csDMARDs inkluderar metotrexat, leflunomid and sulfasalazin.
 • Biological (b) DMARDs. bDMARDS inkluderar:
  • Tumor necrosis factor (TNF)-hämmare (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab och infliximab)
  • Selektiva co-stimulatorer (abatacept)
  • IL-6 receptorblockerare (tocilizumab and sarilumab)
  • Monoklonal CD-20 antikropp (rituximab)
 • Biosimilar (bs) DMARDs. bsDMARDs är tillgänliga biosimilarer för ovan bDMARDs. (biosimilarer för adalimumab, etanercept, infliximab och rituximab).
 • Targeted synthetic (ts) DMARDs. tsDMARDs inkluderar Jak-hämmare (tofacitinib och baricitinib).

Se EULARs rekommenderade användning av de enskilda typerna av DMARDs

Referens

1. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):960-977.

PP-XEL-SWE-0307-september-2018