Orsaker

Vad orsakar reumatoid artrit?

Reumatoid artrit kännetecknas av en onormal respons i immunsystemet som leder till 
ledhinneinflammation, svullnad och skador på lederna1.

Orsaken till sjukdomen är emellertid inte helt tydlig. Gener, hormoner och miljöfaktorer spelar en roll, och just nu forskas det om huruvida bakteriella - eller virusinfektioner också kan vara en bodragande orsak till reumatoid artit2.
 

RA_Causes

Etiologin av reumatoid artrit är ett komplext samspel mellan genetiska profiler och miljöutlösare.

Gener spelar roll

När det gäller genetisk mottaglighet har människor med viss polymorfism vid HLA-DRB1-allelen fem gånger större risk att utveckla reumatoid artrit. Detta gör HLA-DRB1 till den viktigaste genetiska riskfaktorn för sjukdomen. 

HLA är en förkortning för humant leukocytantigen och den kodade genen är involverad i kontrollen av immunreaktioner. Människor med vissa varianter av andra gener som är relaterade till immunsystemet, såsom STAT4, TRAF1 och PTPN22, har också ökad risk att utveckla reumatoid artrit1.

Ett komplext samspel

Mest sannolikt innebär etiologin av reumatoid artrit ett komplext samspel mellan genetiska profiler och miljömässiga utlösare. Exempelvis, om individer som har en viss HLA-genotyp exponeras för rökning, ökar risken att utveckla reumatoid artrit1

Referenser

1. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2011 Dec 8;365(23):2205-19.
2. Sugiyama D, Nishimura K, Tamaki K et al. Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Ann Rheum Dis. 2010 Jan;69(1):70-81.
 

PP-XEL-SWE-0307-september-2018