Diagnosverktyg vid reumatoid artrit

Följande specifika verktyg används för att diagnostisera reumatoid artrit:

  • Medicinsk historia. Personlig och familjemedicinsk historia samt aktuella symtom (smärta, ömhet, stelhet, svårighet att röra sig).
  • Fysisk undersökning. En klinisk undersökning av varje led med fokus på ömhet, svullnad, värme och graden av smärtsam eller begränsad rörelse. Det utöver det antal och typen av leder som drabbats och frekvensen av bilaterala gemensamma symtom. Den fysiska undersökningen kan också avslöja andra tecken, såsom reumatiska noduli, eller låg feber under låg tid.
  • Labprover. Mätning av biomarkörer såsom:
    • Reumatoidfaktor (RF). RF-Antikroppar finns hos de flesta patienter med reumatoid artrit. Det är däremot vanligt i andra former av inflammatoriska sjukdomar och är därför inte specifikt för reumatoid artrit1,2.
    • Anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP). Detta är en annan antikropp som primärt förekommer hos patienter med reumatoid artrit och därmed är en starkare positiv indikator på sjukdomen jämfört med RF. Eftersom anti-CCP återfinns hos endast cirka två tredjedelar av patienter med reumatoid artrit, kan därför obestridliga nivåer inte användas för att utesluta en diagnos av reumatoid artrit1,2.
    • Bildtester. Skanningar som röntgen-, ultraljuds- eller magnetsröntgenbilder är användbara för att undersöka ledskador, såsom erosioner och förminskning av ledutrymme. En bild utan tecken på ledskada kan emellertid inte utesluta reumatoid artrit, men kan i stället återspegla ett tidigt stadium av sjukdomen där ledskada inte har inträffat än3.
Referenser

1. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk Kompendium. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 15. udgave. 2013
2. National Institute for health and Care Excellence (NICE) Guidelines. Found at:https://www.nice.org.uk/guidance/cg79/chapter/Recommendations#referral-diagnosis-and-investigations
3. D'Agostino MA, Haavardsholm EA, van der Laken CJ. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis; What is the current role of established and new imaging techniques in clinical practice? Best Pract Res Clin Rheumatol. 2016 Aug;30(4):586-607.
 

 

PP-XEL-SWE-0307-september-2018