Diagnostisering vid reumatoid artrit

Diagnos görs genom kliniska fysiska undersökningar och genom att studera patientens historia och symtom. Det finns inget diagnostiskt test för reumatoid artrit, men vissa laboratorietester och av diagnostisk bildbehandling är också viktiga för att säkerställa korrekt diagnos.

Tidig diagnos är viktig eftersom tidig behandling är väsentlig för att sakta ner eller stoppa sjukdomsprogression1.

Referens

1. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):960-977.

PP-XEL-SWE-0307-september-2018