Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är den mest förekommande inflammatoriska autoimmuna sjukdomen i världen. 

Med en åldrande befolkning över hela världen, och en minskad dödlghet speciellt bland låginkomsttagare och låginkomstländer, kommer antalet personer med reumatoid artrit öka väsentligt kommande decennier1.

Utforska mer

Referens

1. Musculoskeletal Health in Europe, Report v5.0. Available from www.eumusc.net.

PP-XEL-SWE-0307-september-2018