Generella riktlinjer

Målet med behandlingen av psoriasisartrit är att bromsa sjukdomsprocessen innan ledens funktion begränsas. Samt att minska smärtan och förbättra livskvaliteten hos patienten.1

PP-XEL-SWE-0306-maj-2018