Generella riktlinjer

Målet med behandlingen av psoriasisartrit är att bromsa sjukdomsprocessen innan ledens funktion begränsas. Samt att minska smärtan och förbättra livskvaliteten hos patienten.1

Psoriasisartrit
Om psoriasisartrit
Fördjupande material
Behandla psoriasisartit
Beställ material
PP-XEL-SWE-0306-maj-2018