Psoriasisartrit

Det är vanligt att människor med psoriasis även får problem med lederna. För att undvika leddestruktion och rörelseinskränkningar är tidig diagnos och behandling vid psoriasisartrit av stor betydelse.1

Utfroska mer

Referens

1. Psoriasisartrit på internetmedicin.se

PP-XEL-SWE-0306-maj-2018