Utbildningar

Klinisk epidemiologi med inriktning mot registerforsnkning

Läs mer och anmäl

PASI-effektmått och kvalitetsregister

Läs mer och anmäl

Patientfall

Syftet med utbildningen är att du som jobbar inom sjukvården ska få relevant och uppdaterad information om olika behandlingsalterantiv.
 
Till patientfall på pfizerinflammation.se

Psoriasis
Om psoriasis
Fördjupande material
Behandla psoriasisartit
Beställ material
PP-ENB-SWE-0504-maj-2018