Generella riktlinjer

För dermatologer och psoriatiker innebär biologiska läkemedel i många fall en stor förändring. Det finns patienter med plackpsoriasis som inte svarar på eller är intoleranta mot traditionell systemisk behandling. Det är de patienterna som är aktuella för biologiska läkemedel.

Psoriasis
Om psoriasis
Fördjupande material
Behandla psoriasisartit
Beställ material
PP-ENB-SWE-0504-maj-2018