Psoriasis

Psoriasis är en kronisk, immunologisk systemsjukdom som orsakas av en samverkan mellan gener och olika triggerfaktorer.

Sjukdomen kan debutera i alla åldrar, men de flesta insjuknar i tonåren eller som unga vuxna. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning1-2

Psoriasis
Om psoriasis
Fördjupande material
Behandla psoriasisartit
Beställ material

Utforska mer

Referenser

1.    Psoriasisförbundet. www.psoriasisforbundet.se
2.    Internetmedicin. www.internetmedicin.se

PP-ENB-SWE-0504-maj-2018