Prevenar13® det enda konjugerade vaccinet som är godkänt för användning till spädbarn, barn, vuxna och äldre.

Vilka är riskpatienter?

Prevention för riskpatienter

Främsta riskgrupperna är små barn och äldre samt personer med underliggande sjukdomar.

Personer som har ett svagt immunförsvar är särskilt utsatta. Exempelvis små barn under två år där immunförsvaret inte är fullt utvecklat samt äldre vars immunförsvar börjar försvagas. Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.Till riskgrupperna hör även personer med kroniska sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar.Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Pneumokocker behandlas med antibiotika och förebyggs med vaccin.2-4

Mer information om riskgrupper

Pneumokocksjukdom

Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae. Det finns drygt 90 olika varianter (serotyper) av pneumokocker varav vissa orsakar allvarligare infektioner än andra. Vissa har dessutom utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika.2-4

 

Läs mer om pneumokocksjukdom

Pneumokockvacciner

Skillnaden mellan konjugat vacciner och polysackarid vaccin.

Lär dig skillnaden mellan vaccinerna

Referenser

1. Data on file
2.Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion avläst 2021-02-11 https:/www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/ 
3.Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Pneumococcal Disease Avläst 2021-02-11 https://www.cdc.gov/pneumococcal/ 
4. WHO - Pneumococcal disease, avläst 2021-02-11: https://www.who.int/immunization/diseases/pneumococcal/en/

PP-PNA-SWE-0361 feb 2021