Svenska lungcancermötet 2022

Vi var på plats på Svenska lungcancermötet 12-13 maj på vackra Säröhus Hotell, konferens & SPA. Efter flera års digitala möten var stämningen på topp efter att äntligen få tillfälle att träffas fysiskt igen. På den här sidan delar vi med oss av korta intervjuer och kommentarer från deltagarna på plats så att även du som inte hade möjlighet att åka i år får möjlighet att känna dig delaktig i diskussionerna.

Anmäl dig till Pfizers nyhetsbrev inom onkologi för att ta del av liknande rapporteringar framöver.  

Intervju med Anders Vikström  

Anders Vikström berättar om varför han är på plats och siar om framtiden för lungcancerbehandling. 

Kristina Lamberg om vad hon tar med sig från årets lungcancermöte 

Hör Kristina Lamberg från planeringsgruppen i SLUSG berätta om sina reflektioner från årets möte.  

Gunnar Wagenius om Individuell patientöversikt (IPÖ) och nästa steg i arbetet

Jaroslaw Kosieradzki pratar om det nationella arbetet kring lungcancerscreening

Utforska mer

PP-UNP-SWE-0037, maj 2022