Real World Data - RWD

Det har skett en stor förändring de senaste åren kring synen på RWD (Real World Data) och RWE (Real World Evidens).  Tidigare var denna typ av hälsodata, som vi kallar det i Sverige, något som samlades in långt efter att ett läkemedel blivit godkänt. Idag är insamligen av patienters hälsodata en del av ett läkemedels hela livscykel.

Men vad innebär då dessa begrepp och hur skiljer hälsodata från data som kommer från randomiserade kliniska prövningar? Vilken typ av hälsodata kan genereras och hur kan dessa användas i så väl klinisk praxis som i regulatoriska processer?

Maria Jakobsson arbetar som Hälsoekonom på Pfizer. Hon har spelat in en utbildningsserie som består av fyra korta filmer där hon reder ut begreppen och går igenom hur RWE och RWD kan användas.

Del 1. Introduktion till RWD

I denna film reder Maria ut begreppen kring RWD och RWE samt går igenom vilken typ av utfallsmått som kan användas och vilka anlyser som man kan göra av patienters hälsodata.

 

Del 2. RCT och RWE, hur skiljer de sig åt och hur kompletterar de varandra?

Vilka är styrkorna och svagheterna i de olika typerna av studier och hur kan RWE komplettera data från kliniska studier. Detta berättar Maria om i denna film.

 

Del 3. Vilken roll spelar RWE över ett läkemedels livscykel?

I denna film går Maria igenom hur RWE kan användas av regulatoriska processer och ger även ett exempel på detta inom bröstcancerbehandling.

 

Del 4. Design av RWE-studier

Var innebär olika studiedesigner och vilka är möjliga när man designar RWE studier? Det berättar Maria om i den sista filmen.

 

PP-ONC-SWE-0608, jan 2022