Pfizers forskning

Cancer är den mest komplexa sjukdomen for mänskligheten 

Cancer är en av de största orsakerna till dödsfall i världen1. Enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) uppgick antalet nya cancerfall i världen till 17 miljoner, och 9,5 miljoner dödsfall orsakades av cancer 20182. 2040 förväntas den globala bördan öka till 27,5 miljoner nya cancerfall och 16,3 miljoner dödsfall som en följd av befolkningstillväxt och åldrande2.

Forskning finns i Pfizers DNA och vår ambition är att kunna erbjuda patienter livsavgörande cancerläkemedel. Därför investerar Pfizer ca 40% av sin totala forskningsbudget inom cancerområdet. Vår forskningsenhet strävar efter att utvidga gränserna för cancerbiologi och använda denna kunskap till att skapa mer effektiva läkemedel for cancerpatienter. 

Möt Anders Mälarstig som jobbar på Centre for Molecular Medicine, Karolinska Institutet och lyssna på hans berättelse om vad som driver en forskare.

Referenser

  1. National Cancer Institute. ''Cancer Statistics." Accessed 27 March 2019. Available at www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics
  2. American Cancer Society, "Global Cancer Facts & Figures." Accessed 27 March 2019. Available at www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/global
PP-ONC-SWE-0412, okt 2109