På denna sida kan du följa Pfizers rapportering från årets Onkologidagarna 22-24 mars på Uppsala Slott. Vi kommer att publicera intervjuer, videor och sammanställningar under kongressens gång. Du kan även anmäla dig till Pfizers nyhetsbrev inom onkologi för att få uppdateringar direkt till din inkorg.

Inför Onkologidagarna

Vår Key account Manager Maria Almtoft pratar om förväntningar, förhoppningar och årest tema "Var går gränsen?" med Henrik Lindman, tf verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska Sjukhuset inför årets Onkologidagarna.

Intervju med Delmy Oliva

Lyssna på Delmy Oliva, specialistsjuksköterska vid Onkologkliniken i Jönköping, berätta om sin avhandling, Prediction of side effects from anticancer treatment with the purpose to increase quality of life, och vad nästa steg är.  

Vad har genetiken för betydelse? Intervju med Richard Rosenquist

Lyssna på Richard Rosenquist, Professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset, berätta om genetikens betydelse inom cancersjukdomar och projektet Genomic Medicine Sweden som han leder. 

Jane Österlind om personcentrerad vård

Lyssna på Jane Österlind , docent, palliativ vård, när hon berättar om Personcenterad vård – möjligheter och hinder för att ge den vård vi önskar. 

Bodil Westman om patienters erfarenheter av delaktighet i cancervården

Man behöver anpassa stöd och vård till patientens förutsättningar men även lyssna på patientens behov av delaktighet i sin vård. Ja, det berättar Bodil Westman om, specialistsjuksköterska, doktorand, Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland som i sin forskning undersökt hur patienter uppskattar sin möjlighet till delaktighet i cancervården.  

Stora regionala skillnader; från 8% till 80%, gällande CDK 4/6-hämmare 5 år efter introduktion 

Lyssna på Daniel Nyqvist, Medical Advisor Pfizer, berätta om studien som han tillsammans med Maria Jakobsson, Hälsekonom Pfizer, gjort där de tittat på upptaget av CDK4/6 hämmare för behandling av metastaserad bröstcancer i Sveriges regioner. 

Ta del av postern här 

Maria Wolodarski om vägen mot en hållbar sjukvård

Lyssna på Maria Wolodarski, Onkolog och Överläkare inom Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset, berätta om sitt engagemang inom klimat, hälsa och sjukvård och förändringar som de har genomfört på KS för en hållbar sjukvård.

Penilla Gunther om vad som behövs för att uppnå en jämlik vård

Detta berör Penilla Gunther, Fokus Patient, i denna intervju. Penilla var på plats på Onkologidagarna för att tillsammans med Hans Hägglund, SKR, cancersamordnare, prata om vad SKR och regeringen gör för cancerpatienten.

Utforska mer

PP-UNP-SWE-0018, mar 2022