Kliniska studier 

Pfizer Sverige deltar i många kliniska studier inom ett flertal olika terapiområden; inflammation, hjärt­-kärl, vacciner, neuroscience, sällsynta sjukdomar och även onkologi. Just nu pågår onkologistudier inom områdena kronisk myeloisk, leukemi (KML), akut myeloisk leukemi (AML), prostatacancer och blåscancer på ca 30 olika studiesites i Sverige. For mer information angående våra studier kan du söka på 
clinicaltrials.gov.

PP-ONC-SWE-0412, okt 2109