Onkologi

Jobba mot genombrott 

Pfizer jobbar för att utveckla och tillgodose patienter med innovativa läkemedel och på så vis förändra förutsättningarna för patienter som lever med cancer. Vi strävar efter att förbättra livet hos cancerpatienter världen över med läkemedel inom flertalet cancerformer. Vår nuvarande portfölj av onkologipreparat omfattar en rad cancerformer såsom;

Patienten i centrum

På Pfizer sätter vi patienten i centrum. Vi arbetar ständigt med att fördjupa var förståelse av
cancer och erbjuda läkemedel som ger maximal effekt med minsta möjliga biverkningseffekt för
patienterna. Vi arbetar också nära professionella organisationer samt sociala nätverk för att förstå och
möta behoven hos patienter, deras familjer och andra som påverkas av cancer. Som exempel kan nämnas
ett årligt patient summit-möte där över 40 patientföreträdare från hela Norden och Nederländerna
medverkar för att beröra aktuella frågor. Se också de patientfilmer vi gjort i samarbete med
patientföreningar för att belysa livet med cancer.

Arbeta mot nästa genombrott

Vår onkologiska pipeline på Pfizer är mycket bred och omfattar biologiska läkemedel, små molekyler,
immunterapier och biosimilarer. Vårt fokus är att utforska ett brett spektrum av metoder inom många
tumörtyper. Pfizer arbetar för att omsätta den mest innovativa vetenskapen till genombrottsläkemedel
som förändrar livet för patienter med cancer.

Nyckeln till en cancerbehandling är inte bara att förstå hur själva cancercellen fungerar och stimuleras till
tillväxt, utan också att lära sig hur den undviker kroppens immunförsvar och befintliga behandlingar. Att
lära sig mer kring hur man använder flera olika angreppssätt tillsammans, antingen kombinerat eller i
sekvens, kommer att med all sannolikhet att leda till framsteg.


Pfizers cancermediciner under utveckling omfattar differentierade terapier med flera
verkningsmekanismer som riktar sig både mot tumören och immunsystemet. Vi undersöker substanser
för bröst-, lung-, magsäcks-, njur- och äggstockscancer, samt hematologiska maligniteter, inklusive
leukemi och lymfom.


Mycket har blivit bättre, men det finns också mycket kvar att göra för patienter med cancer. Många cancermediciner och behandlingsmetoder kan beskrivas som revolutionerande och har inneburit både längre överlevnad och bättre livskvalitet för många patienter.

Vi är övertygade om att de senaste årens framgångar inom onkologi inte enbart är ett resultat av de läkemedel vi utvecklar, utan att det mycket handlar om hur vi kan bidra till att positivt påverka patienternas liv på andra sätt. Och här är nyckelordet samverkan. När vården, forskningen, industrin och patientorganisationerna jobbar tillsammans kan vi nå målet att varje patient får bästa möjliga behandling.

För oss på Pfizer är det en självklarhet att försöka förstå patienternas syn för att kunna veta hur deras vardag ser ut och hur vi ska arbeta för att på bästa sätt hjälpa dem till ett bättre liv.
 
Thomas Wahlgren, Medicinsk direktör onkologi Pfizer Sverige.

 

Områden inom onkologi

 

Lungcancer

Lungcancer är en typ av malign tumörsjukdom som uppstår i cellerna i lungan, och kan metastasera till andra delar av kroppen. Det är en komplex sjukdom som kan delas in i olika histologiska och molekylära undergrupper av klinisk relevans.1 De två huvudgrupperna av lungcancer kallas för småcellig lungcancer (SCLC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC), där NSCLC vidare delas in i adenocarcinom, storcellig lungcancer och skivepitelcancer. Vidare klassificering sker sedan baserat på PD-L1 uttryck och närvaro av olika genetiska markörer. Mer information om detta hittar du på vår sida om lungcancer.

 

Aktuellt

Referenser
  1. Rodriguez-Canales et al., Cancer Treat Res. 2016;170:25-46
PP-ONC-SWE-0605, nov 2021