Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Njurcancer

NjurcancerVad är njurcancer?Orsaker & riskfaktorerSymtomForskning
DiagnostikDiagnostikDiagnostikBehandlingBehandlingBehandlingLäkemedelsbehandlingVårdprogram njurcancerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningar
Diagnostik1-4Diagnostik och utredning

Den vanligaste metoden för att upptäcka njurcancer är med röntgen. Men genom ökad användning av ultraljud, datortomografi, DT och magnetundersökning, MRT upptäcks njurcancer allt oftare som ett bifynd vid utredning av andra sjukdomar. Idag diagnosticeras över 60 % av patienterna med njurcancer incidentellt, vilket har lett till att tumörerna ofta är mindre och i ett tidigare stadium när de upptäcks än när en patient söker för redan uttalade symtom.

Den viktigaste undersökningsmetoden vid misstänkt njurcancer är datortomografi, som ingår i basutredningen både vid diagnostik och för att kunna göra en adekvat stadieindelning. Andra undersökningar som kan vara aktuella är MRT, kavografi, lungröntgen och skelettskintigrafi.

Datortomografi - DT

Undersökningen görs för att få information om lokalt turmörstadium och eventuell metastasering, liksom status på lymfkörtlar, binjurar och för att se om det finns inväxt med tumörtromb i njuren och vena cava inferior samt eventuell överväxt på andra organ.Utredningen bör omfatta både buk, njurar och lungor.

Magnetisk resonanstomografi – MRT

Magnetisk resonanstomografi – MRT är ett bra alternativ till DT om patienten har nedsatt njurfunktion och därför inte kan ges kontrastvätska samt när det finns behov av att komplettera kontrastförstärkt ultraljud.

Ultraljud

Ultraljud är förstahandsval vid screening av riskpatienter. Metoden är också ett alternativt komplement vid utredning av exempelvis makroskopisk hematuri när DT-urografi inte har gett tydlig information.

Biopsi

Biopsi bör utföras när:

 • det föreligger tveksamhet om diagnosen av en njurexpansivitet eller för att fastställa om en sådan kan utgöras av en metastas från en tidigare känd malignitet.
   
 • det föreligger tveksamhet kring kirurgisk behandling exempelvis för patienter som följs med aktiv exspektans och i de fall där minimalinvasiva behandlingar används.
   
 • för att få vägledning om behandlingen vid en eventuell benign histologi, där kirurgi kan undvikas.
   
 • för att bestämma njurcancertyp inför onkologisk behandling av patienter med metastaserad sjukdom där inte kirurgi primärt planeras.
   
 • I första hand rekommenderas DT-ledd mellannålsbiopsi. Mellannålsbiopsi har idag en relativt hög specificitet. Ett negativt resultat eller en benign bild utesluter dock inte malignitet.
Metastasutredning

Idag har cirka 14 % av patienterna i Sverige, med nydiagnostiserad njurcancer metastaserad sjukdom. För gruppen med symtomgivande njurcancer har ca 30 % metastaser vid diagnostillfället. De vanligaste lokalerna för metastaser är lungor, lymfkörtlar, följt av skelett, lever, hud och hjärna.

För att utesluta metastaser till lungan rekommenderas idag DT av lungor och bröstkorg för alla patienter som fått en njurcancerdiagnos. DT av torax ger en säkrare bedömning av lungmetastaser än slätröntgen av lungorna.

Stadieindelning

För att beskriva tumörens stadium används det internationella klassifikationssystemet TNM som står för Tumör, Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör). TNM-klassifikationen är den mest betydelsefulla prognostiska faktorn för patienter med njurcancer. Den beskriver primärtumörens utbredning, eventuella körtelmetastaser och om det finns fjärrmetastasering, vilka sammanfattas i olika stadier:

Läs mer om stadieindelning i Nationellt vårdprogram för njurcancer och internetmedicin.se.

Behandla njurcancer

Målen och vilken behandling läkaren väljer skiljer sig åt beroende på stadium och spridning av tumören.

Läs mer om behandling
Nyhetsbrev onkologi

Hålla dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer

Registrera för nyhetsbrev
PP-UNP-SWE-0228, juli 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?