Vad är neuropatisk smärta?

Man skiljer på central eller perifer neuropatisk smärta, beroende på var skadan eller störningen har uppstått. Central neuropatisk smärta uppstår på grund av skada eller störning i hjärnan eller ryggmärgen, medan perifer neuropatisk smärta orsakas av skada eller störning i övriga delar av sensoriska nervsystemet1.

Neuropatisk smärta är vanligt och underdiagnostiserat

Uppskattningsvis lider upp till 8 % av befolkningen av neuropatisk smärta2. Epidemiologiska studier har visat att många patienter med neuropatisk smärta inte får lämplig behandling. Det kan bero på brister i diagnostiken och relativt ineffektiva behandlingar, men också på bristande kunskap om de effektiva behandlingar som finns tillgängliga och hur de ska användas i klinisk praxis1.
 

Diabetes, ryggsmärtor och cancer

Det är vanligt att patienter med diabetes, ryggsmärta och cancer lider av neuropatisk smärta3

Smärtsam perifer diabetesneuropati är vanligt och förknippas med en signifikant försämrad livskvalitet. Det finns med i sjukdomsbilden hos upp till 50 % av alla patienter med långvarig diabetes3.

Neuropatisk smärta är också ett vanligt problem för patienter med långvarig ryggssmärta. Minst en tredjedel av all långvarig smärta i rygg och ländrygg uppskattas vara neuropatisk4.

Även bland cancerpatienter med smärta uppskattas mer än en tredjedel lidas av neuropatisk smärta. Den höga förekomsten understryker behoven av bättre diagnostik, behandling och övergripande handläggning av patienter som har denna typ av smärta5

En signifikant påverkan på livskvaliteten

Neuropatisk smärta kan vara försvagande, vilket leder till dålig livskvalitet och funktionsförmåga6. Livskvalitetsstudier tyder på att neuropatisk smärta associeras med depression, störd sömn och nedsatt fysisk funktion2. Det är också en stor ekonomisk börda för både patienten och samhället1.
 

Utforska mer

Referenser

1. Finnerup NB et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG recommendations. The Lancet Neurology. 2015; 14(2):162-173
2. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545
3. Tesfaye S et al. Painful diabetic peripheral neuropathy: consensus recommendations on diagnosis, assessment and management. Diabetes Metab Res Rev. 2011; 27:629-638
4. Freynhagen R et al. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin. 2006; 22(10):1911-20
5. Roberto A et al. Prevalence of Neuropathic Pain in Cancer Patients: Pooled Estimates From a Systematic Review of Published Literature and Results From a Survey Conducted in 50 Italian Palliative Care Centers. Journal of Pain and Symptom Management. 2016; 51 (6):1091-1102.e4
6. Hurley R et al. Neuropathic pain: treatment guidelines and updates. Current Opinion in Anesthesiology. 2013; 26(5):580-587

PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020